درباره ما تماس با ما پارسی العربیه English
دوشنبه | 1403/03/07
گزارش تفصیلی نشست خودکفایی ملی درافق تمدن اسلامی
تاریخ درج مطلب 1394/04/07
منبع : روابط عمومی خانه بیداری

ما امروزه باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی بشناسیم و معرفی کنیمگزارش تفصیلی نشست خودکفایی ملی درافق تمدن اسلامی

پیغامی با بیان این‌که امروزه اقتصاد دانش بنیان موتور حرکت و شتاب دهنده اقتصاد و توسعه یک کشور است و این همان مقوله ای است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، گفت: ما امروزه باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی بشناسیم و معرفی کنیم، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال است و قرار نیست درون‌گرا باشد بلکه یک اقتصاد درون زا است. پیغامی با بیان این‌که امروزه اقتصاد دانش بنیان موتور حرکت و شتاب دهنده اقتصاد و توسعه یک کشور است و این همان مقوله ای است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، گفت: ما امروزه باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی بشناسیم و معرفی کنیم، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال است و قرار نیست درون‌گرا باشد بلکه یک اقتصاد درون زا است. پیغامی با بیان این‌که امروزه اقتصاد دانش بنیان موتور حرکت و شتاب دهنده اقتصاد و توسعه یک کشور است و این همان مقوله ای است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، گفت: ما امروزه باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی بشناسیم و معرفی کنیم، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال است و قرار نیست درون‌گرا باشد بلکه یک اقتصاد درون زا است. پیغامی با بیان این‌که امروزه اقتصاد دانش بنیان موتور حرکت و شتاب دهنده اقتصاد و توسعه یک کشور است و این همان مقوله ای است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، گفت: ما امروزه باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی بشناسیم و معرفی کنیم، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال است و قرار نیست درون‌گرا باشد بلکه یک اقتصاد درون زا است. پیغامی با بیان این‌که امروزه اقتصاد دانش بنیان موتور حرکت و شتاب دهنده اقتصاد و توسعه یک کشور است و این همان مقوله ای است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، گفت: ما امروزه باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی بشناسیم و معرفی کنیم، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال است و قرار نیست درون‌گرا باشد بلکه یک اقتصاد درون زا است. پیغامی با بیان این‌که امروزه اقتصاد دانش بنیان موتور حرکت و شتاب دهنده اقتصاد و توسعه یک کشور است و این همان مقوله ای است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، گفت: ما امروزه باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی بشناسیم و معرفی کنیم، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال است و قرار نیست درون‌گرا باشد بلکه یک اقتصاد درون زا است. پیغامی با بیان این‌که امروزه اقتصاد دانش بنیان موتور حرکت و شتاب دهنده اقتصاد و توسعه یک کشور است و این همان مقوله ای است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، گفت: ما امروزه باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به خوبی بشناسیم و معرفی کنیم، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال است و قرار نیست درون‌گرا باشد بلکه یک اقتصاد درون زا است.

برای ارسال نظرات از فرم پایین استفاده کنید.
مسئولیت نوشته ها به عهده نویسندگان آنهاست و نمایش آنها به معنی تایید نظرات آنها نیست.
نام :

پست الکترونیکی :

نظر شما :
خانه بیداری اسلامی
ویژه ها
اینفوگرافی
نشریات خانه بیداری اسلامی
خانه بیداری اسلامی
کتابخانه
خانه بیداری اسلامی
خانه بیداری اسلامی
سایت های وابسته