درباره ما تماس با ما پارسی العربیه English
دوشنبه | 1403/03/07
|
|
نامه آیت الله سید حسن مدرس به آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی
نامه آیت الله سید حسن مدرس به آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی

بسم الله الرحمن الرحيم

حضور مبارك حضرت آقاي ثقه الاسلام و المسلمين ادام الله تعالي  بقائه معروض مي‏دارم  در مسئله انتخابات اصفهان و قمشه لازم است آن حضرت را تذكار دهم كه من يك نفر هستم بدون معين و اسباب كارمترصد انتخابات تمام ايران هستم كه مهم آنكه جلوگيري از اشخاص افسد شود و هميشه در اصفهان و توابع چيزهايي ديده شده كه موجب تحيراست كه چرا آقايان حجج الاسلام اصفهان با يك نظر تا قبل انتخابات آنجا را اهميت نداده نتيجه او موجب تحسر است اگر بفرماييد  موانع ايت موانع آنجا قطره است اينجا دريا و بالاجمله آنچه تا حال كشف شده مسئله انتخابات لنجان است خيلي موجب افسرده گي شد كه من از را دوره در خود قمشه اقدام كردم و آقايان توجهي نفرمودند كه از لنجان و ابرقوه جلوگيري شود و الجمله حال هم نبايست ساكت شد آقاميرزا خليل آقازاده مرحوم آقاميرزا حسين نيك آبادي را حامل عريپه قرار دادم كه مقرر فرمائيد دستوري به او بدهند كه اهالي جرقويه اقدامي نمائيد و هم چنين بايد اقدامي نمود كه انجمن مركزي قمشه اعتبارنامه ندهند هر چه عقب بيقتد خوب است اكر قوت به انجمن مركزي قمشه بر سر اميدواري هست اهال جرقويه سفلي و عليا مي‏توانند دعواي ناقص انتخاب را بنمايند ديگر بسته به نظر ثاقب الحضرت است مقصود اين است انداختن مسئله به مجلس كه معلوم نيست چه صورتي پيدا خواهد كرد كره با دندان باز كردن است والسريكم  في 9 شهر جمادي الاول 1343 مدرسي مهر حسن ابن اسمعيل

 [41-1-216خ]

تاریخ درج مطلب 1394/11/05
خاه بیداری اسلامی
خانه بیداری اسلامی
ویژه ها
اینفوگرافی
نشریات خانه بیداری اسلامی
خانه بیداری اسلامی
کتابخانه
خانه بیداری اسلامی
خانه بیداری اسلامی
سایت های وابسته